Шүршүүрийн шилэн хаалт

Шүршүүр, душны шилэн хаалт өнгө, хийц, хэлбэрээс хамааран дизайны бүх төрөлд нийцүүлэн ашиглах боломжтой хамгийн зөв шийдэл болж өгдөг.

Шүршүүрийн шилэн хаалтыг ашиглах давуу талуудыг дурдвал:

-Шил нь маш сайн тусгаарлагч бөгөөд цахилгааныг шууд дамжуулдаггүй,

-Хагарахдаа бутарч үйрдэг учир аюулгүй байдлыг бүрэн хангасан

-Урт хугацааны туршид будаг болон засвар шаарддаггүй.  Зэврэх болон ялзралт явагдахгүй бөгөөд зөвхөн тодорхой нөхцөлд химийн халдлагад өртдөг.

-Бат бөх/шилний даац нь 400-600 кг/

-Дулаан тусгаарлалт өндөртэй