Шилэн хийц холбоо барих

Сүүлийн хугацаанд бидний хийсэн ажлууд

Бид хамтарч ажилладаг байгууллагууддаа чанарын өндөр түвшинд, сэтгэл ханамжийн 100%-ийн баталгаатай шилэн хийцийн ажлуудыг хийж гүйцэтгэн хүлээлгэж өгснөөс: нийтдээ 30-аад …