Бууралттай фасадны шил

Барилга дотор байгалийн гэрэл байгаа нь барилга дотор ажиллаж, амьдарч буй хүмүүст илүү таатай орчныг бүрдүүлдэг бөгөөд ялангуяа шилэн дээр тусгай дулааны бүрээсийг түрхсэн тохиолдолд эрчим хүчний зарцуулалтыг бууруулахад тусалдаг.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *