Low-E шил

Low-e шил нь обьектын дотор хэт ягаан туяа, хэт улаан туяаны цацрагийн хэмжээг багасгахын тулд тусгайлан боловсруулсан бөгөөд харагдахуйц гэрлийн хэмжээг алдагдуулахгүй бөгөөд тавилга хөшиг гандахаас сэргийлдэг.Орчин үеийн барилгад шил их хэмжээгээр оролцох болсон бөгөөд энэ хэмжээгээр барилгын доторхи хэт дулааныг тохируулах хэрэгцээ үүссэн. Харин энэ шаардлагад Low-e шил маш сайн нийцдэг.

Энэ шилний онцлог шинж чанарууд:

-Low-e бүрхүүл нь нарны туяарлыг бууруулж, U-факторыг бууруулдаг

-Нарны дулааны үр ашгийн коэффициент (SHGC) бага байх нь эрчим хүч, зардлыг хэмнэдэг

-Гэрэлтүүлгийн ачааллыг багасгахад тусалдаг, харагдахуйц гэрлийн хамгийн оновчтой дамжуулалтыг хангана

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *